Samplion suomeksi   in English

PMEU-järjestelmän edut käyttäjälle

Liikuteltavuus
• rikastus alkaa välittömästi näytteenoton jälkeen
• mahdollisuus käyttää ulkona, teollisuuslaitoksissa, valvontatilanteissa ja
  laboratorioympäristössä
• kuljetus- ja varastointiaika hyödynnettävissä näytteiden kasvatukseen


Ihanteelliset rikastusolosuhteet

• tarjoaa mikrobeille ihanteelliset kasvuolosuhteet
• näytteet säilyvät edustavina
• soveltuu sekä aerobisille että anaerobisille mikrobeille
• kaasun ja ravinteiden sekoittuvuus on optimaalinen
• sisälämpötila ja ilman/kaasun virtaus ovat säädettävissä


Mikrobien osoituksen tehokkuus

• nopeammat ja luotettavammat tulokset
• lyhentää (mikrobista riippuen) osoitusaikaa useita tunteja tai jopa päiviä
• myös sekaviljelmien vähemmistölajit nopeasti löydettävissä
• ympäristöstressistä kärsivien mikrobien osoitus tehostuu
• antigeenien ja muiden biomolekyylien rikastusmahdollisuus


Helppokäyttöisyys

• käyttäjäystävällinen suunnittelu ja ominaisuudet
• käyttö ei edellytä laajoja mikrobiologian opintoja
• käyttäjäkoulutus on helposti hankittavissa


Taloudellisuus

• yhteensopiva kaikkien olemassa olevien loppuanalyysien ja      
  osoitusmenetelmien kanssa
• työaika-, tarvike- ja laitteistosäästöt (tavanomaisiin menetelmiin verrattuna)
• nopeat, luotettavat tulokset = nopeampi päätöksenteko


Turvallisuus

• minimoi kontaminaatioriskin
• parantaa mikrobiologisten näytteiden oton ja analytiikan turvallisuutta

Sovellusalueet