Samplion suomeksi   in English

Elintarviketeollisuus

Jokaisen yrityksen etu on aina ollut huolehtia, että tuotteet ovat tasalaatuisia ja turvallisia. Elintarviketeollisuuden laadunvarmistus koostuu omavalvonnasta ja hyvistä tuotanto- ja toimintatavoista. (Lähde: Elintarviketeollisuusliitto)

Elintarvikkeiden tuotannon omavalvonnan apuvälineenä PMEU nopeuttaa mikrobianalyysitulosten saantia ja siten vähentää hygieniariskejä elintarviketehtaissa. Lisäksi PMEU:n avulla voidaan lyhentää tarvetta varastoida raaka-aineita ennen tutkimustulosten saantia. Kaikkeen tähän tutkimus- ja valvontatoimintaan liittyy merkittävien taloudellisten säästöjen mahdollisuus. PMEU-laitetta ja menetelmää voidaan hyödyntää lähes kaikilla teollisuusmikrobiologian osa-alueilla ISO/SFS-standardimenetelmän mukaisesti.

Viitteet

E. Hakalehto, H. Hujakka, S. Airaksinen, J. Ratilainen, A. Närvänen, Growth-phase limited expression and immunological detection of Salmonella type 1 fimbriae (2000) In E. Hakalehto, Characterization of Pectinatus cerevisiiphilus and P. frisingiensis surface components. Use of synthetic peptides in the detection of some gram-negative bacteria, PhD Thesis, Kuopio University Publications C, Natural and Environmental Sciences 112, Kuopio, Finland.

E. Hakalehto, J. Pesola, L. Heitto, A. Närvänen, A. Heitto, Aerobic and anaerobic growth modes and expression of type 1 fimbriae in Salmonella, Pathophysiology 14(1) (2007) 61-69.

T. Pitkänen, J. Bräcker, I.T. Miettinen, A. Heitto, J. Pesola and E. Hakalehto, Enhanced enrichment and detection of thermotolerant Campylobacter species from water using the Portable Microbe Enrichment Unit (PMEU) and realtime PCR, Canadian Journal of Microbiology 55(7) (2009) 849–858.
 

Sovellusalueet