Samplion suomeksi   in English

Puunjalostusteollisuus

PMEU (Portable Microbe Enrichment Unit) toimii osoitusketjun alkuosassa (näytteenotto, näytteen käsittely, rikastus) mahdollistaen varsinaisen analyysin millä tahansa menetelmällä. Vesinäytteiden rikastaminen PMEU-laitteella elvyttää huonokuntoisia bakteerisoluja ja parantaa viljelyn laadullista tulosta. Rikastus myös nopeuttaa tulosten valmistumista, sillä rikastusviljelyt voidaan aloittaa heti näytteenottopisteessä sekä aerobisten että anaerobisten bakteerien osalta. PMEU:N avulla voidaan vesiekosysteemine seurantaa kehittää merkittävästi, ovathan mikrobit aineen kierron kannalta keskeisessä asemassa.

Mikrobikontaminaation seurannassa luonnon-, talous-, juoma-, käyttö- ja virkistysvesistä voidaan hyödyntää PMEU:n avulla tapahtuvaa mikrobien nopeutunutta elinkyvyn parantumista. Tällä on erityistä merkitystä niissä lukuisissa tilanteissa, joissa mikrobit ovat ympäristöstressin kohteina. Mikrobiologinen kuormitus ja saastuminen esimerkiksi teollisuusvesissä, jätevesissä, uima-altaissa, uimarannoilla, porealtaissa ja luonnonvesissä saadaan luotettavasti kartoitettua kaikissa olosuhteissa. PMEU SCENTRION -laitteen avulla voidaan todeta vesien, paitsi mikrobiologinen, myös kemiallinen ja toksinen saastutus erittäin herkästi. 

Teollisuuden kiertovesijärjestelmissä saadaan mainiosti kontrolloitua prosessien puhtautta, millä on valtava taloudellinen merkitys koko tuotannolle. Samalla ympäristöhaitat saadaan kuriin jo prosesseissa, sekä kyetään saavuttamaan tuotteen parantunut laatutaso.

Useista ISO/SFS -menetelmistä on tehty PMEU-käyttöön soveltuvia.

Viitteet

Hakalehto E, Paakkanen H, Hänninen O (2009) Fast detection of environmental microbes by combination of PMEU enrichment and ChemPro100i® ion mobility spectrometer detection. A poster and lecture (O.H.) 17 TH International Congress of Environmental Bioindicators, May 2009, Moscow.

Heitto, Lauri (2006). Uusi bakteerimenetelmä paljastaa kuormituksen alkuperän. Aquarius 2006.

L. Heitto, A. Heitto, E. Hakalehto, Tracing wastewaters with faecal coliforms and enterococci (in Finnish, with English abstract), In: H. Simola (Ed.), Seminar on Large Lakes 2006, University of Joensuu, Publications of the Karelian Institute No. 145 (2006) 101—106.

Heitto L, Heitto A, Hakalehto E (2009). Tracing wastewaters with faecal enterococci . Poster presentation in 2nd European Large Lakes Symposium, Norrtälje, Sweden, 10.-14. August, 2009.

T. Pitkänen, J. Bräcker, I.T. Miettinen, A. Heitto, J. Pesola and E. Hakalehto, Enhanced enrichment and detection of thermotolerant Campylobacter species from water using the Portable Microbe Enrichment Unit (PMEU) and realtime PCR, Canadian Journal of Microbiology 55(7) (2009) 849–858.

Mentu JV, Heitto L, Keitel H, Hakalehto E. (2009) Rapid microbiological control of paper machines with PMEU method. Paperi ja Puu. In Press.

Mentu J (2010). PMEU - Maailman nopein, herkin ja taloudellisin mikrobien testauslaite. NIPPI VOL.26/NO.1/2010.
 

Sovellusalueet