Samplion suomeksi   in English

Saavutettuja tuloksia

PMEU-RELATED REFERENCES 10/2021

Tutustu referensseihin tästä

 

Hakalehto E. Syringe comprising an adhering substrate for microbes. US Patent No. 5,846,209. 1998.

Hakalehto E. Menetelmä ja laite mikrobiologisten näytteiden rikastamista ja tutkimista varten (Method for detecting microbes from an enrichment culture), Finnish Patent No. 106561. 2001.

Hakalehto E. Semmelweis' present day follow-up: Updating bacterial sampling and enrichment in clinical hygiene. Pathophysiology. 2006;13:257-67.

Hakalehto E. Method and apparatus for concentrating and searching of microbiological specimens. US Patent No. 7,517,665. 2009.

Hakalehto, E. 2011. Antibiotic resistance traits of facultative Enterobacter cloacae strain studied with the PMEU (Portable Microbe Enrichment Unit). In: Antonio Méndez-Vilas (ed.) Science against microbial pathogens: communicating current research and technological advances, Formatex Research Center, Badajoz. Spain: Microbiology Series N:o 3. Vol. 2. pp.786-796. 

Hakalehto E. 2013. Enhanced mycobacterial diagnostics in liquid medium by microaerobic bubble flow in Portable Microbe Enrichment Unit. Pathophysiology 20: 177–180.

Hakalehto E. 2013. Interactions of Klebsiella sp. with other intestinal flora. In: Pereira LA & Santos A. (eds) Klebsiella infections: Epidemiology, pathogenesis and clinical outcomes. Nova Science Publishers, Inc. New York, USA.

Hakalehto, E. 2015. Bacteriological indications of human activities in the ecosystems. Kirjassa: Armon, R. & Hänninen, O. (toim.) Environmental indicators. Springer Verlag, Germany: 579-611. 

Hakalehto E. 2015. Hazards and prevention of food spoilage. In: Hakalehto E. (ed.) Microbial Food Hygiene. New York, NY, USA: Nova Science Publishers, Inc.

Hakalehto, E. & Heitto, L. 2012. Minute microbial levels detection in water samples by Portable Microbe Enrichment Unit technology. Canadian Center of Science and Education: Environment and Natural Resources Research 2: 80-88.

Hakalehto E, Pesola J, Heitto L, Närvänen A, Heitto A. Aerobic and anaerobic growth modes and expression of type 1 fimbriae in Salmonella. Pathophysiology. 2007;14:61-9. 

Hakalehto E, Humppi T, Paakkanen H. Dualistic acidic and neutral glucose fermentation balance in small intestine: Simulation in vitro. Pathophysiology. 2008;15(4):211-220.

Hakalehto E, Hell M, Bernhofer C, Heitto A, Pesola J, Humppi T, Paakkanen H. Growth and gaseous emissions of pure and mixed small intestinal bacterial cultures: Effects of bile and vancomycin. Pathophysiology. 2009; doi:10.1016/j.pathophys.2009.07.003.

Hakalehto E, Paakkanen H, Hänninen O. Fast detection of environmental microbes by combination of PMEU enrichment and ChemPro100i® ion mobility spectrometer detection. Poster presentation in 17th Conference on Bioindicators, held in Moscow, 2009. 

Hakalehto E, Pesola J, Heitto A, Deo BB, Rissanen K, Sankilampi U, Humppi T, Paakkanen H. Fast detection of bacterial growth by using Portable Microbe Enrichment Unit (PMEU) and ChemPro100i® gas sensor. Pathophysiology 2009;16:57-62. 

Hakalehto, E., Heitto, A., Heitto, L., Humppi, T., Rissanen, K., Jääskeläinen, A. & Hänninen, O. 2011. Fast monitoring of water distribution system with portable enrichment unit – Measurement of volatile compounds of coliforms and Salmonella sp. in tap water. Journal of Toxicology and Environmental Health Sciences 3: 223-233. 

Hakalehto, E., Heitto, A. & Heitto, L. 2013. Fast coliform detection in portable microbe enrichment unit (PMEU) with Colilert® medium and bubbling. Pathophysiology 20: 257-262. 

Hakalehto E, Nyholm O, Bonkoungou IJO, Kagambega A, Rissanen K, Heitto A, Barro N & Haukka K. 2014. Development of microbiological field methodology for water and food-chain hygiene analysis of Campylobacter spp. and Yersinia spp. in Burkina Faso, West Africa. Pathophysiology, 21: 219-229. 

Hakalehto, E., Heitto, A., Hyyrynen, O., Jokelainen, J., Jääskeläinen, A., Heitto, L. 2015. Testing of coliformic bacteria for water departments using automated sampling and analysis. In: McCoy, G. (Editor). Coliforms, Occurrence, Detection Methods and Environmental Impacts. New York, NY, USA: Nova Science Publishers, Inc. 

Hakalehto, E., Heitto, A., Hokajärvi, A-M., Pitkänen, T. 2016. Vesien automatisoitu mikrobiologinen etäseuranta. Vesitalous, 3. 

Heitto L. Uusi bakteerimenetelmä paljastaa kuormituksen alkuperän. Aquarius, 2006.

Heitto L, Heitto A, Hakalehto E. Vesihygienian indikaattoribakteerit jätevesien leviämistutkimuksessa. (Tracing wastewaters with faecal coliforms and enterococci, In Finnish, abstract in English). In: H. Simola (Ed.), Seminar on Large Lakes 2006, University of Joensuu. Publications of the Karelian Institute. 2006;145:101-6.

Heitto L, Heitto A, Hakalehto E. Tracing wastewaters with faecal enterococci. Poster presentation in 2nd European Large Lakes Symposium, held in Norrtälje, Sweden, 2009.

Heitto M. Lyhytaikaisen hiilidioksidilisäyksen vaikutus veden indikaattoribakteerien kasvuun PMEU SpectrionTM -laitteessa. Pro gradu, Itä-Suomen yliopisto, Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta / Ympäristö- ja biotieteiden laitos, 2019.

Jääskeläinen A. Talousveden riskienhallinnan kustannus-hyötyvertailu. Esiselvitys. Savonia-ammattikorkeakoulun julkaisusarja D4, 2007.

Mentu JV, Heitto L, Keitel H, Hakalehto E. 2009. Rapid microbiological control of paper machines with PMEU method. Paperi ja Puu.

Pitkänen T, Bräcker J, Miettinen IT, Heitto A, Pesola J, Hakalehto E. Enhanced enrichment and detection of thermotolerant Campylobacter species from water using the Portable Microbe Enrichment Unit (PMEU) and real-time PCR. Can J Microbiol 2009; 55: 849–58.

Wirtanen, G. & Salo, S. 2010. PMEU-laitteen validointi koliformeilla. (Raportti VTT-S-01705-10) VTT Expert Services Oy, Espoo, Finland.

Ympäristö-Ilona 10/2006. Uusi mikrobikartoitusmenetelmä auttoi löytämään vesijohtoverkoston ongelmakohdat. Ylä-Savon ympäristöalan tiedotuslehti.

Sovellusalueet