Samplion suomeksi   in English

Referenssit

1.Valikoima myytyjä PMEU –laitteita:

- Vesilaitos, Suomi

- Vesilaitos, Suomi

- Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

- Metsäteollisuuden tutkimuskeskukset
- Puolustusvoimat
- Elintarvikeyhtiön tutkimuskeskus
- Ammattiopiston puhdastilahanke
- Hammashoitola
- Ammattikorkeakoulun ympäristötekniikan T&K-yksikkö
- Bioteknologia-alan yritys, Ruotsi
- Jakelija, Japani
- Jakelija, Korea
- Lääkeyhtiö, Egypti

2. Laitteiden vuokrauksia:
- Yliopistot ja tutkimuslaitokset Suomessa ja Espanjassa; mm. farmasian,
   biotekniikan ja maatalouden laitokset ja osaamiskeskukset
- Paperitehtaan biofilmiongelman selvitys Portugalissa
- Mosambikin kehitysapuprojekti

3. Finnoflag Oy:n tekemiä tilaustutkimuksia PMEU:n avulla (toteutettu Siilinjärvellä Innocumin tiloissa, tilaajan yksiköissä ja maastotöinä):
- Kuopion Vesi Oy:n vesijohtoverkoston kartoitus
- Jäteveden puhdistamojen bakteerimääritykset (lietteestä ja ilmasta,
  työsuojelu)
- Vesistötutkimushankkeita Pohjois-Savossa sekä Tukholman ympäristössä
  (Karoliinisen instituutin kanssa)
- Osallistuminen näytteenottojärjestelmän käyttöönottoon sekä useita mikrobien
  leviämistutkimuksia PMEU:lla ilmakehästä, ilmanäytteistä ja rakennuksista
  (Puolustusvoimien kanssa)
- Yliopistoille Suomessa ja Itävallassa
- Metsäteollisuuden tutkimuskeskuksille
- Paperitehtaan biologisen jätevedenpuhdistamon ongelman selvitys
- AEL:n puunjalostusteollisuudelle suunnattuja koulutustilaisuuksia
- Meijeriyhtiöille
- Lääkeyhtiölle, sisältäen mm. tuotetestausta
- Yliopistollisen sairaalan vastasyntyneiden teho-osaston
  sairaalabakteerikartoitus
- Hometutkimuksia päiväkodissa, maatilalla ja koulutilassa
  (tutkimuslaitoksen kanssa)
- Navetan mikrobikartoitus (lääketehtaan kanssa)
- Elintarvikebakteerien kartoitus yritykselle
- Yrityksen tuotantolinjan hygieniatutkimus
- Matkustajalaivan vesisäiliön hygieniaselvitys
- Perunajätteen hyödyntämistutkimus

 

Sovellusalueet