Samplion suomeksi   in English

Terveydenhoito

Sairaalabakteerien antibioottiresistenssin lisääntyminen on muodostunut merkittäväksi uhkatekijäksi nykyiselle sairaanhoitojärjestelmälle (Hakalehto, 2006). Yhä useammin todetaan bakteerikantoja, joihin aiemmin käytetyt antibioottihoidot eivät enää tehoa, vaikka uudentyyppisiä antibiootteja pyritäänkin kehittämään (Flygar & Jansson, 2009). Tarvitaan tehostettua diagnostiikkaa ja mahdollisimman hyvin kohdennettua antibioottihoitoa, jotta vältyttäisiin tarpeettomasti ruokkimasta resistenssikehitystä. Myös vaihtoehtoisia infektiohoitoja ja normaaliflooraa tukevia toimenpiteitä tulee kehittää. PMEU on erinomainen väline tämänkaltaiseen tutkimus- ja kehitystyöhön. Potilaan kannalta tulosten saannin nopeutuminen parantaa ennustetta. PMEU menetelmää ollaankin validoimassa potilasdiagnostiikkaan.

Kesällä 2008 tutkimme KYSin vastasyntyneiden teho-osastolta vastasyntyneiden veriviljelynäytteistä eristettyjä bakteerikantoja käyttämällä PMEU-rikastusviljelyä ja Environics Oy:n ChemPro 100i® -kaasudetektoria yhdessä (PMEU Scentrion®). Kun lähtötilanteessa bakteeripitoisuus oli n. 1 x 106 solua / ml, totesimme bakteerikantojen kasvun 2–4 tunnin PMEU-kasvatuksen jälkeen. Jopa tutkittaessa viljelmiä, joiden bakteeripitoisuus lähtötilanteessa oli erittäin pieni, vain 0.5–600 solua / ml, kykenimme toteamaan kasvun jo 4–5 tunnin kasvatuksen jälkeen (Hakalehto et al., 2009a). Näiden tulosten pohjalta olemme kehittämässä uuden sukupolven käyttöjärjestelmää sairaaloiden mikrobiologiaan ja hygieniavalvontaan.

PMEU:ta on kehitetty Clostridium difficile –bakteerin osoitukseen yhteistyössä Salzburgin yliopistollisen Salzburger Landesklinikum –sairaalan sairaalahygieniasta ja infektiokontrollista vastaavan keskuksen hygienia- ja infektiolääkäri Markus Hellin kanssa. C. difficilen merkitys antibioottiripulin aiheuttajana on lisääntynyt, minkä lisäksi on todettu poikkeuksellisen voimakkaasti taudinaiheuttamiskykyisiä kantoja. Tämän vuoksi tarvitaan entistä tehokkaampia C. difficilen osoitusmenetelmiä. Tulosten tieteellinen julkaisutyö on käynnissä. Myös muiden anaerobisten bakteerien detektio- ja tutkimustyö PMEU:n avulla on käynnissä.

Ihmisten suolistoflooran kehittyminen kokonaisuudessaan tapahtuu ensimmäisten elinvuosien aikana, ja sen ylläpitämiseen osallistuvat herkät säätelymekanismit ihmisten elimistön ja sen mikrobien välillä (Hakalehto et al., 2008). Näiden vuorovaikutusten seuranta ja simulointi PMEU:n avulla on avannut uuden ikkunan mikrobien mielenkiintoiseen maailmaan.

VIITTEET

Flygar, M. & Jansson, M. 2009. Bakteerien vastaisku. Suomen Lääkärilehti, 64, 575-577.

Hakalehto, E. 2006. Semmelweis’ present day follow-up: Updating bacterial sampling and enrichment in clinical hygiene, Review. Pathophysiology, 13, 257-267.

Hakalehto, E., Humppi, T., Paakkanen, H. 2008. Dualistic acidic and neutral glucose fermentation balance in small intestine: Simulation in vitro. Pathophysiology, 15, 211-220.

Hakalehto, E., Pesola, J., Heitto, A., Bhanj Deo, B., Rissanen, K., Sankilampi, U., Humppi, T., Paakkanen, H. 2009a. Fast Detection of bacterial growth by using portable microbe enrichment unit (PMEU) and ChemPro100i® gas sensor. Pathophysiology, 16, 57-62.

Hakalehto, E., Hell, M., Bernhofer, C., Heitto, A., Pesola, J., Humppi, T., Paakkanen, H. 2009b. Growth and gaseous emissions of pure and mixed small intestinal bacterial cultures: Effects of bile and vancomycin.
Pathophysiology, doi:10.1016/j.pathophys.2009.07.003

Hakalehto, E., Vilpponen-Salmela, T., Kinnunen, K., von Wright, A. 2011. Lactic acid bacteria enriched from human gastric biopsies. International Scholarly Research Network. ISRN Gastroenterology. Article 109183, 4 pages. doi:10.5402/2011/109183

Pesola, J., Vaarala, O., Heitto, A., Hakalehto, E. 2009. Enrichment in Portable Enrichment Unit in rapid characterization of infant intestinal enterobacterial microbiota. Microb Ecol Health Dis., 21, 203-210. http://dx.doi.org/10.3109/08910600903367810.

Pesola, J., & Hakalehto, E. 2011. Enterobacterial microflora in infancy - a case study with enhanced enrichment. Indian J Pediatr, 78, 562-568.

Sovellusalueet