Samplion suomeksi   in English

Terveydenhoito

Sairaalabakteerien antibioottiresistenssin lisääntyminen on muodostunut merkittäväksi uhkatekijäksi nykyiselle sairaanhoitojärjestelmälle (HAKALEHTO, 2006). Yhä useammin todetaan bakteerikantoja, joihin aiemmin käytetyt antibioottihoidot eivät enää tehoa, vaikka uudentyyppisiä antibiootteja pyritäänkin kehittämään (Flygar & Jansson, 2009). Tarvitaan tehostettua diagnostiikkaa ja mahdollisimman hyvin kohdennettua antibioottihoitoa, jotta vältyttäisiin tarpeettomasti ruokkimasta resistenssikehitystä. Myös vaihtoehtoisia infektiohoitoja ja normaaliflooraa tukevia toimenpiteitä tulee kehittää. PMEU on erinomainen väline tämänkaltaiseen tutkimus- ja kehitystyöhön. Potilaan kannalta tulosten saannin nopeutuminen parantaa ennustetta. PMEU menetelmää ollaankin validoimassa potilasdiagnostiikkaan.

Kesällä 2008 tutkimme KYSin vastasyntyneiden teho-osastolta vastasyntyneiden veriviljelynäytteistä eristettyjä bakteerikantoja käyttämällä PMEU-rikastusviljelyä ja Environics Oy:n ChemPro 100i® -kaasudetektoria yhdessä (PMEU SCENTRION® PROTOTYYPPI). Kun lähtötilanteessa bakteeripitoisuus oli n. 1 x 106 solua / ml, totesimme bakteerikantojen kasvun 2–4 tunnin PMEU-kasvatuksen jälkeen. Jopa tutkittaessa viljelmiä, joiden bakteeripitoisuus lähtötilanteessa oli erittäin pieni, vain 0.5–600 solua / ml, kykenimme toteamaan kasvun jo 4–5 tunnin kasvatuksen jälkeen (Hakalehto ym., 2009). Näiden tulosten pohjalta olemme kehittämässä uuden sukupolven käyttöjärjestelmää sairaaloiden mikrobiologiaan ja hygieniavalvontaan.

PMEU:ta on kehitetty Clostridium difficile –bakteerin osoitukseen yhteistyössä Salzburgin yliopistollisen Salzburger Landesklinikum –sairaalan sairaalahygieniasta ja infektiokontrollista vastaavan keskuksen hygienia- ja infektiolääkäri Markus Hellin kanssa. C. difficilen merkitys antibioottiripulin aiheuttajana on lisääntynyt, minkä lisäksi on todettu poikkeuksellisen voimakkaasti taudinaiheuttamiskykyisiä kantoja. Tämän vuoksi tarvitaan entistä tehokkaampia C. difficilen osoitusmenetelmiä. Tulosten tieteellinen julkaisutyö on käynnissä. Myös muiden anaerobisten bakteerien detektio- ja tutkimustyö PMEU:n avulla on käynnissä.

Ihmisten suolistoflooran kehittyminen kokonaisuudessaan tapahtuu ensimmäisten elinvuosien aikana, ja sen ylläpitämiseen osallistuvat herkät säätelymekanismit ihmisten elimistön ja sen mikrobien välillä (HAKALEHTO ET AL. 2008).Näitten vuorovaikutusten seuranta ja simulointi PMEU:n avulla on avannut uuden ikkunan mikrobien mielenkiintoiseen maailmaan.

Viitteet

E. Hakalehto, Semmelweis’ present day follow-up: Updating bacterial sampling and enrichment in clinical hygiene, Review, Pathophysiology 13 (2006) 257-267.

E. Hakalehto, J. Pesola, A. Heitto, B. Bhanj Deo, K. Rissanen, U. Sankilampi, T. Humppi, H. Paakkanen, Fast Detection of bacterial growth by using portable microbe enrichment unit (PMEU) and ChemPro100i® gas sensor, Pathophysiology 16 (2009a) 57-62.

M. Flygar, M. Jansson, Bakteerien vastaisku, Suomen Lääkärilehti 64 (2009) 575-577.

E. Hakalehto, T. Humppi, H. Paakkanen, Dualistic acidic and neutral glucose fermentation balance in small intestine: Simulation in vitro, Pathophysiology 15 (2008), 211-220.

E. Hakalehto, T. Vilpponen-Salmela, K. Kinnunen, A. von Wright, Lactic acid bacteria enriched from human gastric biopsies, Manuscript in preparation (2009b).

Elias Hakalehto, Markus Hell. Christa Bernhofer, Anneli Heitto, Jouni Pesola, Tarmo Humppi, Heikki Paakkanen, Growth and gaseous emissions of pure and mixed small intestinal bacterial cultures: Effects of bile and vancomycin,
Pathophysiology (2009c), doi:10.1016/j.pathophys.2009.07.003

J. Pesola, E. Hakalehto, Stabilization of intestinal enterobacterial microflora after wide-spectrum antibiotic treatment of neonatal sepsis and multiple antimicrobials in infancy: a case study. Manuscript in preparation (2009).

J. Pesola, O. Vaarala, A. Heitto, E. Hakalehto, Enrichment in Portable Enrichment Unit in rapid characterization of infant intestinal enterobacterial microbiota, (2009) Manuscript submitted for publication in Microbial Ecology in Health and Disease.
 

Sovellusalueet